Lokasi

Kampung Gua terletak di Sri Aman Sarawak. Jarak Kampung Gua dari Sri Aman ialah 35 kilometer, Kuching-Sri Aman bypass.

Populasi Penduduk

Terdapat 4 buah rumah panjang yang terletak di Kampung Gua

- Kampung Gua Dalam

- Kampung Gua Sukat

- Kampung Gua Ming

- Kampung Gua Dunggat

Keempat-empat buah rumah panjang tersebut membentuk 115 buah keluarga yang terdiri daripada kaum Iban, Cina dan Melayu.

Ahli Parlimen/ADUN Kawasan

Jawatan

Nama

Ahli Parlimen

Y.B. Tuan Masir Anak Kujat

ADUN Kawasan

Y.B. Datuk Mong Anak Dagang

(Menteri Muda Pertanian dan Pemasaran)